گزارش پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان در سه سال گذشته

334
معاون عمران شهری شهردار اصفهان صبح روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹ در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان تعداد پروژه‌های شاخص فعال در شهر در حال حاضر یک هزار و ۷۲ میلیارد تومان کرد.
pixel