جلو مردم انقدر به من نگو «سوسول، سوسول!»

227

تیزر جدید و خلاقانه فیلم سینمایی «شعله ور» / ایده پرداز: علی طباطبائی، تصویربردار: کیوان تقیه، کارگردانی و تدوین: امید میرزایی، طراحی و اجرا در «سینماتوپیا»