داغترین‌ها: #عید سعید فطر

اسپین اسیست، رباتی برای جراحی های حساس - خط مهندسی

600
میکرو رباتی است كه در جراحی های مربوط به ستون فقرات مورد استفاده قرار می گیرد. پیوند دو مهره از جمله كارهایی است كه این ربات قادر به انجام آن است. با ایجاد حـفـره ای در پـشـت، ایـن ربـات بـا گـیـره ای نـگه داشته می شود و ربات با پیدا كردن مناسب ترین نقطه در ستون مهره ها، نقاط از هم جدا شده را به هم پیوند می دهد. برای مطالب به روز مهندسی به وبسایت خط مهندسی مراجعه نمایید. Enline.ir
pixel