کارگاه آموزشی جهان بینی؛ دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه

678
کارگاه آموزشی جهان بینی چهارشنبه(مجازی)؛ با دستور جلسه کتاب عبور از منطقه 60 درجه به استادی مهندس دژاکام 99/3/21
کنگره 60 366 دنبال کننده

Pourya313

1 ماه پیش
ازادیه تمام معتادین از مواد به کمک خدا انشاالله
pixel