صبحانه کاری وزیر نیرو با بخش خصوصی

144
پایشگری
پایشگری 1.1 هزاردنبال‌ کننده

شبکه دوم سیما- 25 آذر 93- 20:30| صرف یکصبحانه خصوصی پر از چاشنی های اقتصادی. این بار وزیر نیرو مهمان صبحانه کاری اتاق بازرگانی بود و در جلسه 2 ساعته پاس صحبت فعالان بخش خصوصی در حوزه آب و برق نشست.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده