مای در برنامه طبیب شبکه سه

410

دکتر کیانی رئیس هیئت مدیره هلدینگ آریان کیمیا تک با حضور در برنامه زنده طبیب شبکه سه سیما، در خصوص برند مای صحبت های ارزنده ای را به سمع و بصر ببیندگان رسانده و افتخارات این برند همچون قهرمان صنعت ایران و صادر کننده نمونه کشور را بیان داشته اند. این حضور افتخاریست برای هلدینگ آریان کیمیا تک و کارکنان آن.