یا امام رضا مدد | سید مجید بنی فاطمة

103
سعید کفایتی
سعید کفایتی 1.1 هزاردنبال‌ کننده
103 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

یا امام رضا مدد | سید مجید بنی فاطمة ختام مجلس شهر صفر 1441 هـ مونتاج - مهدی سعد مزرعة [النص] آقا جون سر از من و سروری از تو آقا جون اشاره از تو و سر از من . برای آقا شدن کی بهتر از تو برای فدا شدن کی بهتر از من . یادمه بی صدا اشک می ریخت و می خوند مادرم توی لالایی هاش همیشه . که الهی فدای امام رضا شی که برات هیچ کی امام رضا نمیشه . حرفای نگفته مو اومدم اینجا بگم اومدم که دردمو به امام رضا بگم . یا امام رضا مدد . مگه هیچ غصه و هیچ غمی می مونه تو دل کسی که

سعید کفایتی
سعید کفایتی 1.1 هزار دنبال کننده