نترکیدن بادکنک پر از آب با آتش

2,594

در این ویدئو می بینیم که چگونه می توان بادکنک را بر روی آتش گرفت در حالی که منفجر نشود!!! اگر درون بادکنک آب بریزیم این اتفاق برای چند ثانیه رخ نخواهد داد چون آب حرارت آتش را جذب می کند و آسیبی به بادکنک نمی رسد. برای داشتن اطلاعات علمی بیش تر به وبسایت ما مراجعه کنید: mmscience.ir