پلیس دوبی با موتور پرنده خلافکاران را شکار می کند

3,680

این موتور پرنده پلیس بوسیله چهار پروانه در یک ارتفاع مشخص به پرواز در می آید و عرصه را بر تبهکاران تنگ می کند. مطلب کامل در وبسایت مجله ماشین

مجله ماشین
مجله ماشین 240 دنبال کننده