عالی اعلی حیدر | علی فانی

2,926

عالی اعلی حیدر | والی والا حیدر | حکم تو حکم یزدان | شاه بی همتا حیدر | دست حق جان احمد... با صدای دلنشین علی فانی به مناسبت ولادت حضرت علی علیه السلام