پشت صحنه برنامه تابستان داغ|۹۸,۰۵.۲۳|بخش دوم

22

پشت صحنه برنامه تابستان داغ با موضوع : برنامه ریزی های تابستانه و آینده سازمان بسیج جامعه بانوان ، در گفت و گو با :دکتر مینو اصلانی (رئیس بسیج جامعه زنان کشور)