مصاحبه دکتر صنعان با شبکه اشراق زنجان

51
SABA TIRE CORD 5 دنبال‌ کننده
51 بازدید
اشتراک گذاری
دکتر صنعان در مصاحبه با شبکه اشراق زنجان در خصوص تولید و خودکفایی
SABA TIRE CORD 5 دنبال کننده
pixel