برنامه « اقتصاد ایران » ؛ شبکه جهانی جام جم - تاریخ پخش : 16 اردیبهشت 99

86
11596 – "اقتصاد ایران" با هدف معرفی توانمندیهای اقتصادی،فرهنگی و گردشگردی ایران درصدد مشارکت اقتصادی ایرانیان خارج از کشور است.اولین قسمت از این برنامه سه شنبه 15 اردیبهشت ماه ،ساعت 01:30 دقیقه به وقت تهران پخش شده است.در این برنامه محمدرضا پورابراهیم نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس میهمان بوده و درخصوص فرصت های سرمایه گذاری درایران گفتگو میشود.علیرضا شاملی و ساناز احسانی به عنوان مجری در برنامه حضور دارند.
pixel