آموزش پست پروداکشن رندر المنت در فتوشاپ / قسمت 1

353

ترکیب رندر المنتها در فتوشاپ آموزش کاربرد المنتهای ضروری ویری در پست پروداکشن فتوشاپ Element 3D / رندر آلفا و ایجاد بکگراند رندر صحنه خارجی channel Alpha