اکسیر اعظم در اعمال شب نیمه شعبان

264
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.1 هزاردنبال‌ کننده

Islamic Lecture (in Farsi) Islamic Speech: Shiite Religious Lecture about Hazrat Imam Mahdi (P.B.U.H) Language: Persian Lecturer: Seyyed Hassan Ahmadi Esfahani Lecture: اکسیر اعظم در اعمال شب نیمه شعبان سخنرانی مذهبی سیدحسن احمدی اصفهانی درباره شب میلاد حضرت امام زمان علیه السلام

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 35.1 هزار دنبال کننده