ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

نحوه تعویض باتری سمعک پشت گوشی

357
در این فیلم کوتاه، نحوه تعویض باتری سمعک پشت گوشی را مشاهده خواهید کرد. ( مرکز تبسم )
pixel