شعر زیبای فروغ فرخزاد درباره امام زمان ...

978

من خواب دیده ام که کسی می آید! من خواب یک ستاره قرمز دیده ام و پلک چشمم هی می پرد و کفشهایم هی جفت می شوند! کسی می آید ...کسی می آید ...کسی دیگر، کسی بهتر! ... کسی که در دلش با ماست در نفسش با ماست در صدایش با ماست کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دستبند زد و به زندان انداخت ...

جام جمکران 2 هزار دنبال کننده
مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel