مهارت های پیشرفت و ارتباط رو با هم تجربه کنید

302

با تکنیک های رفتاری قادر خواهید بود از ناراحتی و جدایی جلوگیری کنید . در صورت علاقه مندی با ما در ارتباط باشید . angizeyebartar@gmail.com سخنران انگیزشی و مشاور الهام بخشی بهروز بیات