تیزر دوم از قسمت پایانی فصل اول فیر د واکینگ دد

1,260

این تیزر دیگری از قسمت پایانی فصل 1 سریال فیر د واکینگ دد است که یک شنبه ی آینده پخش خواهد شد. این سریال به عنوان مکمل سریال واکینگ دد شناخته می شود.

۳ سال پیش
#
ناشناس
ناشناس 294 دنبال کننده