کاردرمانی و گفتار درمانی در منزل|09120452406 بیگی|بلع درمانی در تهران

159

کاردرمانی و گفتار درمانی در منزل|09120452406 بیگی|بلع درمانی در تهران.تیم توانبخشی ونک ارسال کاردرمانگر ، گفتار درمانگر به سراسر تهران،این تیم به صورت تخصصی در زمینه درمان و تواننبخشی سکته مغزی،پارکینسون،گیلن باره و ... فعاتلیت میکند.رزرو نوبت 09120452406بیگی.gofkar.com

pixel