مراسم رونمایی از 2 اپلیکیشن سوال موموکی و لینالونا

47

مراسم رونمایی از 2 اپلیکیشن سوال موموکی و لینالونا با حضور نویسنده و تصویرگر کتاب در محل سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران