شکست شیشه خودرو

115

اگه شکستن شیشه خودرو بر اثر حوادثی باشه که به صورت پایه در بیمه بدنه پوشش دارن، خسارتش به صورت پایه قابل پرداخته و نیاز به خرید پوشش شکست شیشه نیست. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه 38 دنبال کننده
pixel