پشت پرده کمبود گوشت‌های تنظیم بازار

85
آپارتیوب
آپارتیوب 2.2 هزاردنبال‌ کننده

دادستانی و تعزیرات روز گذشته با بازرسی از فروشگاه های عرضه گوشت تنظیم بازار، با مصادره کنندگان و متخلفان این کالا برخورد کردند.

آپارتیوب
آپارتیوب 2.2 هزار دنبال کننده