صابر خراسانی (امام زمان)

2,921

ای اهل دلان عید گذشت و خبر از یار نیامد بر زخم دل فاطمه غمخوار نیامد چند روز دگر مانده که با ناله بگوییم ای اهل حرم میر و علمدار نیامد .

علیرضاشمسی
علیرضاشمسی 106 دنبال کننده