ذات الریه

1,141
ذات الریه یا سینه پهلو (Pneumonia) وضعیت التهابی ریه است که عمدتاً کیسه های میکروسکوپی هوا (آلوئول ها) را تحت تأثیر قرار می دهد.
VirtualDr 90 دنبال کننده
pixel