مهم ترین مولفه موفقیت در انتخابات

39,754
بنیاد میر
بنیاد میر 42 دنبال‌ کننده

تسلط بر مذاکره مهمترین مولفه ی موفقیت جهت کاندیدای انتخاباتی است

بنیاد میر
بنیاد میر 42 دنبال کننده