فرهنگ ایرانی ها از نگاه توریست www.yazdmemento.ir

252
yazdmemento 20 دنبال‌ کننده

ویدیویی جالب و زیبا فرهنگ ایرانی ها از دید توریست .هم چنین شما میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ما به نشانی www.yazdmemento.irو اینستاگرام ما به نشانیwww.instagram.com/yazdmemento مراجعه فرمایید. 1

yazdmemento 20 دنبال کننده
filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel