مصاحبه دکتر ظریف با الجزیره انگلیسی(زیرنویس فارسی)

1,448

ظریف در گفتگو با الجزیره انگلیسی: ایران به دنبال رویارویی یا تشدید تنش ها نیست./اگر امریکا در خلیج فارس یا تنگه هرمز دست به اقدام قهرآمیز بزند، در انجام این کار موفق نخواهد بود. این اقدام با واکنش ایران مواجه می شود.