آموزش کاشت بذر گل شمعدانی

1,124

۱_ابتدا بذر گل شمعدانی تهیه کنید. ۲_بذرها را یک شبانه روز داخل آب خیس خورده شوند. ۳_بعد از خیس خوردن بذرها، بذرها را خیلی سطحی داخل گلدان کوچک یا سینی نشا و یا پیت پلت بکارید و روی آنها را با پلاستیک شفاف پوشش بدید. ۴_بعد از گذشت ۴ الی ۵ روز بذرها جوانه می زنند.

pixel