قرائتی / پاسخ به شبهات کرونایی3، نقش دین در شرایط ویروس کرونا چیست؟

3,767

چه دین داشته باشیم و چه نداشته باشیم، ویروس کار خودش را می کند. اگر پا روی شیشه و چاقو بگذاری، می برد. خواه آیت الله باشد یا آدم معمولی!!! پس نقش دین چیست؟ دین امام خمینی می سازد، قاسم سلیمانی ها می سازد. ما فکر می کنیم که چون جمهوری اسلامی است، نباید مشکل داشته باشیم، نباید بیماری داشته باشیم. این تفکر اشتباه است... معنای دین این نیست که هیچ کس هیچ غصه ای نداشته باشد. این ها توقعات بی جاست. دین درمان ویروس های باطنی، مثل حرص و بخل و نفاق است. کارکرد دین چیز دیگری است.

محسن قرائتی 2.7 هزار دنبال کننده

WIBO

1 هفته پیش
با سلام آثار آقای قرائنی قابل نشر هست
زنده
پخش زنده جشن نیمه شعبان (صاحب نفس)
pixel