گروه تعزیه نینوا روستای مرزبن در شهرستان کردکوی

1,598
مراسم تعزیه خوانی (شبیه خوانی) گروه نینوای روستای مرزبن در شهرستان کردکوی - استان گلستان #تعزیه خوانی #مرزبن #شبیه خوانی #محرم #واقعه-کربلا #شبیه-خوانی-روستای-مرزبن
pixel