تجلیل از چهره برجسته فولادی سال 1397 کشور - پروفسور مجتبی ازهری

45

تجلیل از پروفسور مجتبی ازهری به عنوان چهره برجسته فولادی سال 1397 کشور در نهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد