فعالیتهای مجموعه آذرتهویه

74
آذرتهویه اولین و تنها تولید کننده هیترهای گازی در غرب و شمالغرب کشور و تنها تولید کننده سوپرهیترچگالشی با راندمان 100٪ در خاورمیانه
pixel