چگونه متن سخنرانی را بنویسیم؟ (دکتر حسینیان)

2,709
sokhanvaran.org یکی از دغدغه های مهم سخنرانی تهیه نطق و نوشتن متن سخنرانی است. آیا ما باید سخنرانی خود را به طور کامل بنویسیم و آن را حفظ کنیم؟ اساسا نطق به چه معناست و نحوه تهیه نطق سخنرانی چگونه است؟ دکتر محمدعلی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه ای در ایران، در این ویدئو به بررسی چگونگی تهیه نطق سخنرانی می پردازند.
pixel