همیشه پای مسئولیت کسی درمیان است!!!

71
بیمدون 0 دنبال‌ کننده
بیمه مسئولیت ساختمانی که برخی آن را با عنوان بیمه ساختمان می‌شناسند؛ جهت جبران خسارت‌های ناشی از کار به خصوص به لحاظ جانی برای هر فردی که در عملیات ساختمانی و عملیات عمرانی مشغول است یک امر واجب به شمار می‌رود.  برخی اتفاقات ناشی از عملیات ساختمانی و عملیات عمرانی اجتناب ناپذیر بوده و به همین علت بیمه مسئولیت ساختمانی یا بیمه ساختمان از اهمیت بالایی برخوردار است.
بیمدون 0 دنبال کننده
pixel