لادای روسی با لاستیک های 38 اینچی

42

حتماً تاکنون با بچه های کانال گاراژ 54 آشنا شده اید! آن ها هر بلایی را که فکر بکنید بر سر لاداهای قدیمی آورده اند اما جدیدترین ایده ی آن ها می تواند جذاب ترینشان باشد. با ما همراه باشید: goo.gl/Y8yYhr