مزرعه کشاورزی تماما خورشیدی

213
در این گونه #مزرعه های نوظهور که در نزدیکی آب دریاها احداث میشوند ، به کمک #انرژی_خورشیدی ، آب شیرین و برق مورد نیاز برای تولید محصولات متنوع #کشاورزی تامین میشود بدون استفاده از سوخت های فسیلی و بدون نیاز به منبع #آب_شیرین و این آینده صنعت کشاورزی جهان است در آینده در ایران نیز شاهد احداث چنین مزرعه هایی خواهیم بود -_-_- پارسیس انرژی سبز ؛ مشـاور و مجـری خدمات انرژی خورشیدی / احداث نیروگاه خورشیدی مستقـل و متصل به شبکـه در سراسـر کشـور __ پل ارتباطی ما : parsys.online - ParsysEnergy.ir@
pixel