سیمرغ سخن پارس؛کارگاه آموزشی فتح قله های سخنرانی

120

برگزاری کارگاه آموزشی فتح قله های سخنرانی ویژه ی کارشناسان ومدیران سازمان تامین اجتماعی استان قزوین مدرسین دوره: سرکار خانم زهرا گروه ای ها جناب آقای مهدی معزز و جناب آقای علی مشایخ هماهنگی جهت برگزاری دوره و کارگاه(ویژه مدیران و کارشناسان): 09379554237

pixel