2.مواهب(اعجاز قرآن)-انفجار بزرگ

52
اعجاز قرآن: انفجار بزرگ ... خلاصه: موضوع چگونگی بوجود آمدن جهان، همیشه از مسائلی است که دانشمندان از آن در شگرف بوده اند و گفتگوی زیادی درباره ی آن داشته اند. فرضیات و نظریات فراوانی به موازات پیشرفت علم مطرح و رد شده و مهر بطلان بر آن نهاده شده است. نظریه ای که امروز توسط دانشمندان پذیرفته شده، به عنوان نظریه انفجار بزرگ شناخته می شود .... این نظریه که دانشمندان توانسته اند در قرن اخیر به آن دست یابند 1400 سال پیش در قرآن بیان شده بود ..... shokooh-afarinesh.com
Shokooh_Afarinesh 3 دنبال کننده
pixel