من عمران خوندم و پس از آموزش حسابداری الان حسابدار هستم

206

برگ زرین دیگری از کارنامه حسابداران برتر را در این مصاحبه ببینید. جهت آشنایی با حسابداران برتر به سایت ما مراجعه نمایید.bestaccir.com

pixel