آرامگاه میرزا ابوالقاسم مجتهد

315
miraszanjan 7 دنبال‌ کننده
315 بازدید
در منتهی الیه سمت غربی شهر قدیمی زنجان ،آرامگا ه موسوم به مقبره میرزا قرار گرفته است. این همان آرامگاهی است که ادوارد براون آن را ذکر می نماید .صاحب آرامگاه میرزا ابوالقاسم مجتهد است . ایشان یکی از روحانیون طراز اول عصر ناصری در شهر زنجان و در قلع و قمع عوامل ملا محمد علی باب مؤثر بوده است .
miraszanjan 7 دنبال کننده
pixel