نظر جمال خاشقچی درباره حکومت ایران

2,844

تركی الفیصل : یا خاشقجی سؤالك متناقض تاریخ انتشار : 27 آوریل 2010