احمدی نژاد به قبل و بعد از انتخابات 96 تقسیم می شود.

500

احمدی نژاد به قبل و بعد از انتخابات 96 تقسیم می شود.

۱ سال پیش
# به
حیدر جعفرپور
حیدر جعفرپور 1.5 هزار دنبال کننده