ورود بانوان آزاد: کل کل دختران سرخابی مدالی (غمناک فرحناک سابق)

1,244

در این قسمت از ورود بانوان آزاد، دختران مدال با بیرون کردن آقایان از برنامه خودشان به نوعی ممنوعیت حضور بانوان در استادیوم را به چالش کشیدند و درادامه درمورد استقلال، پرسپولیس و تیم ملی با یکدیگر کل کل کردند.

مدال
مدال 4.5 هزار دنبال کننده