کسانی که شغل سخت دارن برای روزه گرفتن چیکار کنن؟

6,074

موشن گرافیک موج احکام - کسایی که شغل سخت دارن و در طول روز خیلی تشنه میشن وظیفشون برای روزه گرفتن چیه؟