مداحی شور جدید مدافعان حرم | پشت پات آب می ریزم (سید رضا نریمانی)

20,848

مداحی شور جدید مدافعان حرم | پشت پات آب می ریزم (سید رضا نریمانی) ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ متن نوحه ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ پشت پات آب میریزم / دل بی تاب میریزم / دست حق پشت و پنات / دوباره خبر رسید / که یه لاله پرکشید / کوچه مشکی شد برات عکس تو میره کوچه به کوچه