درامز بسیار واقعی در پک ETP SLOWROCK

726

این ریتم کاملا زنده در استودیو استا نواخته شده و تمامی اینتروها واریوشنها پاساژها و لندینگها مجزا نواخته شدند و بصورت آیودیو سمپل شدند....این ریتم آیودیو استایل است و تنها بر روی مدلهای یاماها S970-S975-TYROS5 و GENOS قابل نصب هستند...این پک رایگان است و در سایت WWW.YAMAHAPACK.IR ویا کانال EHSANTAALE@ قابل دریافت است....نصب کنید و دقت و حساسیت ما را در پکهای ETP ببینید وبعد برای هنرتان هزینه کنید

pixel