نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب؟!

393

این مستند در مصاحبه با برخی فعالان و کارشناسان حوزه نشر، به بررسی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و واکاوی وضعیت عرضه و فروش کتاب در کشور می پردازد. در این مستند افرادی همچون محمدحمزه زاده (مدیرعامل سوره مهر)، دکتر ناصر فکوهی و حسام الدین مطهری پاسخ این سوال عمومی را بررسی می کنند: نمایشگاه کتاب یا فروشگاه کتاب؟! "اصل قصه" را در سینمامارکت تماشا کنید. cmmt.ir/1J