کشاورزی دقیق بااستفاده از تکنولوژی مدرن و تکنیکهای سنتی

1,032
برای رسیدن به کشاورزی دقیق ، به ترکیبی از تکنولوی های مدرن و تکنیک های سنتی نیاز است. در این ویدئو ،نتیجه ترکیب این دو پارامتر را در مزرعه ویگبی خواهیم دید.
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 7 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
pixel