آتش در کف دست بدون سوزاندن

4,343
آزمایش ساده و جالبی که دبیر آزمایشگاه علوم ، طی آن نشان می دهد که شعله آتش می تواند نسوزاند !
pixel